Żyrardów, Legionów Polskich, udział 1/8, 18,000 zł

To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Sprzedam dom/mieszkanie Żyrardów

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Puchalskiej (PESEL: 67020212769) – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt
V GUp 309/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości
w postaci udziału w wysokości 1/8 w prawie do spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu położonego przy ul. Legionów Polskich 63 lok. 18, 96-300 Żyrardów, o powierzchni użytkowej 47,11 m2 oraz pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy o powierzchni 1,50 m2. Dla przedmiotowego prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości gruntowej na której posadowiony jest budynek, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta macierzysta numer PL1Z/00045807/6.
Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego – sygn. akt V GUp 309/20.
Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę; cena wywołania wynosi 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 0/100).
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca
jest data wpływu oferty do Kancelarii. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana
do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 309/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Puchalskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Michała Szczepańskiego z dnia
13 stycznia 2021 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane
są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.malicka@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 22 618 30 89.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 226... 226183089Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry