Żyrardów, 47,11 m2, udział 1/8, 9 000,00 zł

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki po obniżonej cenie, mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udziału w wysokości 1/8 w prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. Legionów Polskich 63 lok. 18, 96-300 Żyrardów, o powierzchni użytkowej 47,11 m2 oraz pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy o powierzchni 1,50 m2. Dla przedmiotowego prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości gruntowej na której posadowiony jest budynek, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta macierzysta numer PL1Z/00045807/6.
 
Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt V GUp 309/20.
 
Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę; cena wywołania wynosi 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych 0/100).
 
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania u operatora pocztowego. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.
 
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 309/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Puchalskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Michała Szczepańskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.
 
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: w.maksjan@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 226183089

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 226... 226183089Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry