Udział we współdzielczym prawie własnościowym do lokal

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Aliny Kowalczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 65/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci Aliny Kowalczyk udziału w części 4/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 34 o powierzchni użytkowej 50,66 m2 położonego w Płońsku (09-100) przy ul. Kopernika 9A, powiat płoński, województwo mazowieckie.
 
Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 95.570,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 0/100).
 
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.
 
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 65/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Aliny Kowalczyk” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka. Operat może zostać również udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.
 
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: p.korol@pgwkancelaria.pl a także telefonicznie: 22 618 30 89.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 226... 226183089Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry