Udział w prawie własności do lokalu mieszkalnego

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk sprzeda udział w prawie własności do lokalu mieszkalnego w Krośnie (38-400)
I. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 3/4 części w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 53 o powierzchni użytkowej 26,56 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się na IV piętrze bloku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Tysiąclecia 10 w Krośnie (38-400), składającego się z pokoju, łazienki, kuchni i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KS1K/00087462/2 wraz z udziałem 12/1000 części w prawie własności do gruntu oznaczonego działką nr 496 o powierzchni 538 m2 i w częściach wspólnych budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KS1K/00076325/0.
Lokal jest zamieszkały przez dwie dorosłe osoby.
Cena minimalna nie niższa niż 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych.
II. Warunkiem udziału w sprzedaży jest złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta, sygn. akt V GUp 49/17 - nie otwierać” na adres biura syndyka Dariusz Gawroński Kancelaria Radcy Prawnego ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno w terminie do dnia 3 marca 2021 r. (liczy się data wpływu oferty).
III. Pod uwagę będą brane oferty, które będą zawierać:
1. W przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, adres oraz podpis oferenta, a w przypadku osób prawnych - firmę, siedzibę, nr KRS oraz podpis;
2. Oferowaną cenę zakupu, nie niższą niż cena minimalna;
3. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, w tym z jego stanem prawnym i technicznym.
IV. Pozostałe warunki sprzedaży:
1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena minimalna;
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży i podpisania umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka;
3. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży;
V. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 5 marca 2021 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Dariusz Gawroński ul. Tysiąclecia 14 lokal C 11, 38-400 Krosno.
VI. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 696 911 641.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 696... 696911641Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry