udział 1/2, działka 1.000 m, dom 171,8 m, Budzyno - Bo

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Kamila Witkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 288/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Budzyno - Bolki, gmina Czerwonka Parcel, składającej się z działki ewidencyjnej nr 24/16, o powierzchni 1000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1P/00057375/5.
 
Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 111.847,00 zł (sto jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 0/100).
 
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 288/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Kamila Witkowskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 11 grudnia 2020 roku jest dostępny przy pomocy poczty elektronicznej.
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: p.korol@pgwkancelaria.pl a także telefonicznie: 226183089

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 226... 226183089Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry