Syndyk sprzeda zabudowaną nieruchomość gruntową

Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk sprzeda zorganizowaną część przedsiębiorstwa Parkur sp. z o.o.

Zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Mochnaczce Wyżnej, gm, Krynica-Zdrój złożoną z działek o numerach ewidencyjnych 77/6, 77/7, 78/11, 78/12, 77/8, 77/11 dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgi wieczyste numer NS1M/00021869/0, NS1M/00022121/2, NS1M/00021868/3, NS1M/00022510/6 wraz z budynkiem ubojni i wyposażeniem w postaci maszyn i urządzeń, budynkiem myjni, budynkiem handlowo-warsztatowym oraz pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu

Prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej położonej we Florynce, gm. Grybów składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 503, Sąd Rejonowy w Gorlicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gorlicach prowadzi księgę wieczystą numer NS1G/00045105/5 wraz z prawem własności budynku gospodarczego i pozostałych składników zagospodarowania terenu.

Cena wywołania: 11 160 000,- zł bez VAT

Oferty w języku polskim należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres Syndyk Masy Upadłości Andrzej Gąsienica-Laskowy, Harenda 29C, 34-500 Zakopane, skr. poczt. 238 w terminie do 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data doręczenia).

Warunkiem udziału w konkursie ofert jest uiszczenie wadium, najpóźniej w terminie do składania ofert (data uznania na rachunku), w wysokości 550.000,- zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Parkur sp. z o.o. w upadłości w PKO BP S.A. nr 08 1020 3466 0000 9402 0146 3157. Wadium przepada na rzecz masy upadłości jeśli oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę, uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie, złożona z najwyższą ceną, równą lub wyższą od ceny wywołania, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Operat szacunkowy, regulamin konkursu oraz wzór oferty są dostępne na stronie www.reorg.pl albo można je otrzymać na adres elektroniczny po zgłoszeniu żądania na email: oferty@reorg.pl lub telefonicznie 604 601 207. Oględziny obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wybór oferenta wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza. Zastrzega się prawo odstąpienia od sprzedaży o każdym czasie bez podania przyczyn.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 604... 604601207Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry