Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo, Catalina Development

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Catalina Development Sp. z o.o., KRS: 0000165679, REGON: 015487186, NIP: 5213255956, sygn. akt XVIII GUp 805/19, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego.
Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez Biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Waldemara Mirowskiego i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych 0/100) netto.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ostatniego obwieszczenia, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Jakub Majewski, Skrytka nr 43, Urząd Pocztowy Warszawa 33, ul. Waszyngtona 26, 03-912 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Jakuba Majewskiego (Skrytka nr 43, Urząd Pocztowy Warszawa 33, ul. Waszyngtona 26, 03-912 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 805/19 oraz dopiskiem: „Nie otwierać - oferta sprzedaży z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym Catalina Development sp. z o. o. w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Operat szacunkowy sporządzony przez Biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Waldemara Mirowskiego z dnia 21 stycznia 2020 roku jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka. Operat może zostać również udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@majewski-syndyk.pl

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 512... 512126372Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry