Syndyk sprzeda nieruchomość w Okółku, gm. Giby

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Elżbiety Niedziejko – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości w postaci:
 
Prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Okółek, gm. Giby (województwo podlaskie, powiat sejneński) oznaczonej jako działka nr 5/3 o powierzchni 0,5 ha, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzi księgę wieczystą KW nr SU1N/00011273/3.
 
Działka położona jest w obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Augustowskich, w Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 Ostoja Augustowska. Działka zlokalizowana jest wśród pól uprawnych, po przeciwnej stronie drogi dojazdowej znajduje się zabudowa mieszkalna. Kształt działki zwarty, nieregularny. Działka nieogrodzona, niezabudowana, pod względem użytkowym stanowi łąki (ŁIV i ŁV). Dojazd do nieruchomości droga gruntową od strony wschodniej. Ukształtowanie terenu prawie płaskie, ze skarpą od strony drogi dojazdowej.
 
Wartość wg ceny oszacowania wynosi 26.000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych i 00/100), tj. 50% ceny oszacowania.
W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności, ani środki pieniężne.
 
Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:
 
1. Złożenie oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać - oferta na nabycie nieruchomości - Okółek  VIII GUp 181/18” na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do 7 października 2020 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.300,00 zł do dnia 7 października 2020 r. przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. 
Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Elżbiety Niedziejko w upadłości
nr: 89 1020 1332 0000 1002 1151 8216 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.
 
Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl., a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 885... 885851227Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry