Syndyk sprzeda nieruchomość - Królówek, gm. Krasnopol

To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Sprzedam dom/mieszkanie Królówek

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Katarzyny Klepackiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zamieszkałej w Kiliany, gm. Kowale zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości w postaci:
 
- prawa własności do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0029 Królówek (gm. Krasnopol, powiat sejneński, województwo podlaskie) składającej się z działek geodezyjnych oznaczonych numerami: 49, 50, 52, 53, 54 o łącznej powierzchni 5,5800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sejnach prowadzi księgę wieczystą KW nr SU1N/00004303/1.
 
Działki gruntu: nr 49 o powierzchni 0,3000 ha, nr 50 o powierzchni 1,7300 ha, nr 52 o powierzchni 2,1400 ha, nr 53 o powierzchni 1,4000 ha i nr 54 o powierzchni 0,0100 ha są niezabudowane.
Działka gruntu nr 52 o powierzchni 2,1400 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 61 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 54 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 79 m2.
 
Cena wywoławcza wynosi 152.671,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) netto tj. 100% ceny oszacowania.
W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne.
 
Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:
1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości - Królówek, Sygn. akt VIII GUp 184/19” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do 27 listopada 2020 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 15.267,10 zł do dnia 26 listopada 2020 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy.
Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł
nr: 28 1020 1332 0000 1902 1151 8000 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.
 
Termin oglądania nieruchomości wyznaczony został na 20 listopada 2020 roku o godz. 11:00.
 
Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl., a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 885... 885851227Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry