syndyk sprzeda mieszkanie w Chełmie

Szczegóły ogłoszenia

  1. Syndyk masy upadłości Katarzyny Milaniuk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 107/19 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o nr 28, położonego przy ul. Zachodniej 47 w Chełmie, dla którego Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgę wieczystą nr LU1C/00083711/4, za cenę nie niższą niż 80% ceny oszacowania tj. 177 600,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych),
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
  1. złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 21 kwietnia 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚĆ– IX GUp 107/19 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym.
  2. wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze:
32 1020 1563 0000 5002 0052 7119
Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży.
Z Regulaminem sprzedaży, operatem szacunkowym oraz przedmiotem sprzedaży Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 w dni robocze w godz. od 9.00 – 15.00 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl.
Syndykowi zastrzega się: prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 515... 515476584Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry