Syndyk masy upadłości Centrum Dystrybucji SOK – POLII

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości
Centrum Dystrybucji „SOK – POL II” Spółka jawna
Marcin Pocięgiel i Jacek Pocięgiel w upadłości w Krakowie
zaprasza do składania pisemnych ofert
w konkursie na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości trzydziestu pięciu wierzytelności przysługujących upadłemu o wartości nominalnej wynoszącej na dzień
5 października 2020 r. łącznie 1.522.197,50 zł
(słownie: milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100) wraz z wierzytelnościami ubocznymi, szczegółowo opisanych w zestawieniu stanowiącym załącznik do warunków konkursu ofert.
Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 376/17 na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 16 października 2020 r.

Cena wywoławcza pakietu wierzytelności wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka upływa w dniu 16 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 1400
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy
ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze.

Szczegółowe informacje o wierzytelnościach oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert
i ewentualnej licytacji, w tym wymogach formalnych oferty, czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl.
Można je również uzyskać w godzinach 900 - 1500 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy
ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować
na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu
lub licytacji bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 12 listopada 2020 r.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 126... 126235421Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry