Sprzedaż pakietu wierzytelności

Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE
 
I.        Syndyk masy upadłości „KAR-TEX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ksawerowie ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż pakietu nw. wierzytelności przysługujących masie upadłości wobec następujących dłużników:
1)   Jarosław Waracki PPHU Wartex w Łowiczu, wartość nominalna wierzytelności 2 437,45 złotych,
2)   Sławomir Gosławski PPHU Stopex w Łowiczu, wartość nominalna wierzytelności 74 714,51 złotych,
3)   Elżbieta Michlewska, Tomasz Michlewski Jurtex s.c. w Dłutowie, wartość nominalna wierzytelności 319 421,93 złotych,
4)   TEX-STA sp. j. M.Stasiak w Aleksandrowie Łódzkim, wartość nominalna wierzytelności 96 274,82 złotych,
5)   Paweł Kucharski, Roman Tomaszewski SBD s.c. w Rzgowie, wartość nominalna wierzytelności 412 372,57 złotych,
6)   Dorota Wnęk-Rola, Mariusz Rola PHU Arras s.c. w Bochni, wartość nominalna wierzytelności 27 589,20 złotych,
7)   PHPT Lech Tadeusz Polchemia w Ostrowie, wartość nominalna wierzytelności 45 199,44 złotych,
8)   Grażyna Blukacz, Ireneusz Blukacz PPH Holand-Polimpex Dywany Chodniki s.c. w Częstochowie, wartość nominalna wierzytelności 6 857,51 złotych,
9)   Boruta Soft spółka z o.o. w Warszawie, wartość nominalna wierzytelności 1 424 503,14 złotych,
10)Tomasz Kuc w Szprotawie, wartość nominalna wierzytelności 2 752,02 złotych,
11)Atateks spółka z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, wartość nominalna wierzytelności 159 916,65 złotych,
12)Karsu spółka z o.o. w Łodzi, wartość nominalna wierzytelności 228 411,31 złotych,
13)Avzem Tekstil Mikail, Istambuł, Turcja, wartość nominalna wierzytelności 908 625,36 złotych,
14)Feg Teksil Tic Ltd Sti, Istambuł, Turcja, wartość nominalna wierzytelności 883 203,93 złotych,
15)Ekin Kumascilik San. Vec Tic Ltd Sti, Istambuł, Turcja, wartość nominalna wierzytelności 11 061 462,01 złotych,
16)Kartex Mimosa spółka z o.o. w Mińsku, Białoruś, wartość nominalna wierzytelności 21 186,32 złotych,
17)Steel Energo s.r.o w Bardejowie, Słowacja, wartość nominalna wierzytelności 3 888 826,66 złotych,
18)Idris Bilginsoy, Istambuł, Turcja, wartość nominalna wierzytelności 3 080 000,00 złotych,
19)Izzetin Kaplan, Gaziantep, Turcja, wartość nominalna wierzytelności 770 000,00 złotych,
20)Adam Dis Ticaret, Gaziantep, Turcja, wartość nominalna wierzytelności 560 486,95 złotych,
21)Zhejiang Province Changing Silk Co Ltd, Changxing, Chiny, wartość nominalna wierzytelności 91 954,80 złotych.
Cena wywoławcza całego pakietu ww. wierzytelności wynosi: 403 417,20 (słownie: czterysta trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych i dwadzieścia groszy) złotych brutto i stanowi 75% wartości jego oszacowania.
II.        Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 15 grudnia 2020 roku na adres: Syndyk masy upadłości „KAR-TEX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów, ul. Zachodnia 25, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Konkurs ofert – Wierzytelności”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
III.        Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 2 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr rachunku 38 1020 3408 0000 4902 0394 4246 prowadzony przez Bank PKO BP SA w Warszawie V Oddział w Łodzi.
IV.        Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów, ul. Zachodnia 25, o godzinie 09:00.
V.        Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
VI.        Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 23 października 2020 roku w sprawie XIV GUp 101/16.
VII.        Regulamin oraz dokumenty związane z wystawionymi do sprzedaży wierzytelnościami, w tym ich wycena zostały wyłożone do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów, ul. Zachodnia 25. Ww. dokumenty można oglądać w terminie do 15 grudnia 2020 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604 583 131), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o zbywanych wierzytelnościach.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 604... 604583131Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry