Szczegóły ogłoszenia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela-CK Sp. z o.o. poszukuje do wewnętrznych struktur spółki osoby na stanowisko  
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC 
Miejsce pracy: Kielce
CZEGO SIĘ MOŻESZ SPODZIEWAĆ?
 • Jako Specjalista ds. kadr i płac będziesz mieć możliwość zdobycia doświadczenia i podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach obszaru kadrowo-płacowego, współpracy z zewnętrznymi oraz wewnętrznymi klientami, będziesz wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem zgrany, współpracujący ze sobą zespół i pracowników.
CO ZYSKASZ?
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach
 • Wsparcie w procesie adaptacji
 • Aktywizację zawodową jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub/i bezrobotną
ZADANIA, KTÓRYMI BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:
 • Przygotowywanie i koordynacja przepływu dokumentów kadrowych
 • Przygotowywanie danych do listy płac i ich naliczanie
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS, US, PFRON, sprawozdań do GUS
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych do systemu kadrowo – płacowego
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania pracowników z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
KLUCZOWE KOMPETENCJE:
 • Min. roczne doświadczenie na stanowisku w obszarze kadr i płac
 • Doskonała znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • Praktyczna znajomość programów kadrowo-płacowych, w tym Płatnika
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
IDEALNY KANDYDAT:
 • Zna program OPTIMA
 • Cechuje się wysoką kulturą osobistą i zdolnościami interpersonalnymi
 • Jest skrupulatny, samodzielny i odpowiedzialny
 • Potrafi pracować w zróżnicowanym i dynamicznym środowisku
 • Jest proaktywny, uśmiechnięty i optymistycznie nastawiony do nowych wyzwań
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres rekrutacja@karabelack.pl z dopiskiem „kadry i płace”.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszone oferty!
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o.
ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce;
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl;
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie:
* Art. 6 ust. 1 lit.  a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
 
………………………………………………                                                                                                                                                         ………………………………………………..
(podpis kandydata)                                                                                                                                                                  (podpis Administratora)
 
 
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje przetwarzanie danych, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany (a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 
 
 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 413... 413412028Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

 • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
 • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
 • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry