Szczegóły ogłoszenia


RIMA SYSTEM 1 
47 040,00 zł


Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Media Magazines Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości w sprawie o sygn. akt XV GUp 239/20, informuje, że ogłoszony został przetarg na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości:
  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 7/32, 8/9, 27/12, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00071485/8,
  2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 27/11 i 28/7, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00093402/3,
  3. linii technologicznej – linii drukującej HARRIS 1000,
  4. pozostałych środków technicznych,
  5. wyposażenia,
  6. towarów,
  7. narzędzi.


Cena wywoławcza wynosi dla przedmiotu przetargu określonego:

w pkt. 1. - 4.734.745,43 zł (cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 43/100), netto,
w pkt. 2. - 1.021.254,57 zł (jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 57/100) netto,
w pkt. 3. - 170.240,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych) netto,
w pkt. 4. - 334.196,00 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) netto,
w pkt. 5. - 23.655,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych) netto,
w pkt. 6. - 31.393,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote) netto,
w pkt. 7. – 6.757,70 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 70/100) netto,

Pisemne oferty zgodne z warunkami przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem „„oferta przetargowa Media Magazines sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości - sygn. akt: XV GUp 239/20 na zakup przedmiotu przetargu …. (w miejscu wykropkowanym należy wskazać określony niniejszym postanowieniem numer przedmiotu przetargu na który składana jest oferta)” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” - można składać osobiście lub pocztą, przy czym oferta musi wpłynąć do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 15:00.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 12 1910 1048 2121 0431 1272 0001. Do ofert należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 21 maja 2021 r.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 25 maja 2021 r. o godzinie 13.15. w sali 140 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64A.

Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz warunkami przetargu, określającymi wymogi wobec oferentów i wykaz wymaganych dokumentów można zapoznać się w Czytelni Akt Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64 A (akta sprawy XV GUp 239/20), po uprzednim zamówieniu akt; informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Agnieszka Rajewska (tel. 600 220 800).

Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz warunkami przetargu, określającymi wymogi wobec oferentów i wykaz wymaganych dokumentów można zapoznać się w Czytelni Akt Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64A (akta sprawy XV GUp 239/20), po uprzednim zamówieniu akt; informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Agnieszka Rajewska (tel. 600220800)”

 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 600... 600220800Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry