Pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki.

Szczegóły ogłoszenia

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
TX Metal S.A. w upadłości, sygn. akt: VIII GUp 43/14/S
OGŁASZA
pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności przysługujących upadłej
z terminem rozstrzygnięcia w dniu 15 lutego 2021 roku


Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z postanowieniami Sędziego - komisarza, z dnia 22 czerwca 2019 roku oraz 18 września 2020 roku.
Do sprzedaży oferowane są:
  1. Wierzytelności przysługujące upadłej spółce od Andrzeja Kaczmarka:
  1. w wysokości 756 900,31 zł wynikająca z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. do sygn. akt I Nc 704/16, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 2 marca 2017 r.;
  2. w wysokości 3 171 565,14 zł, wynikająca z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016 r. do sygn. akt I Nc 705/16, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 5 października 2016 r.
sprzedawane łącznie za cenę wywoławczą 35 000,00 zł netto (słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych).
  1. Wierzytelność przysługująca upadłej spółce od Eweliny Mazurkiewicz w wysokości 481 862,47 zł (należność główna) wraz z należnymi świadczeniami ubocznymi oraz kosztami postępowań klauzulowych i egzekucyjnych, wynikająca z aktu notarialnego z dnia 27 września 2017 roku sporządzonego do rep. A nr 7863/2017 przed notariusz Agnieszką Szewczyk – Dziura, któremu Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny postanowieniem z 28 stycznia 2019 r. (sygn. akt I Co 1571/18/P) nadał klauzulę wykonalności w zakresie obowiązku wynikającego z ust. IV pkt.
    6 przedmiotowego aktu do kwoty 550 000,00 zł.
sprzedawana za cenę wywoławczą 5 000,00 zł netto (słownie pięć tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości, z podaniem ceny netto zakupu oraz wskazaniem dłużnika i wpłacenie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej netto (określonej osobno dla oferowanych wierzytelności na rachunek bankowy masy upadłości: 84 1050 1445 1000 0090 3079 3690 oraz dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.
Oferty proszę składać w terminie do 12 lutego 2021 roku, do godz. 15.00 pocztą lub w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka) ul. Sarego 2, 31-047 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert TX Metal S.A. w upadłości, sygn. akt VIII GUp 43/14/S” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.
Szczegóły dotyczące wymogów oferty dostępne w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.: 12 412 21 21.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 124... 124122121Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry