Nieruchomość inwestycyjna w Suwałkach

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Spółka Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach (sygn. akt. VIII GUp 96/19) ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Suwałkach
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w Suwałkach (powiat suwalski, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste, w tym:
 1. prawo własności do nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach, oznaczonej jako:
 • działka nr 10764 o powierzchni 0,0476 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00044206/7
 • działka nr 10763/9 o powierzchni 0,1487 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 422,80 m2 i powierzchni zabudowy: 495 m2 oraz garażem o powierzchni użytkowej: 73,03 m2 i powierzchni zabudowy: 89 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0
 • działka nr 10763/10 o powierzchni 0,3670 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 403,68 m2 i powierzchni zabudowy: 435 m2 i budynkiem o powierzchni użytkowej 472,85 m2 i powierzchni zabudowy: 708 m2 oraz budynkiem o powierzchni użytkowej: 352,17 m2 i powierzchni zabudowy: 382 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0
 • działka nr 10763/11 o powierzchni 0,0141 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0
 • działka nr 10763/3 o powierzchni 0,3258 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 2071,20 m2 i powierzchni zabudowy: 2137 m2 wraz z łącznikiem o powierzchni zabudowy: 20 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00028687/4
 • działka nr 10763/21 o powierzchni 0,0463 ha  niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00028687/4
 1. udział ¼ w prawie własności:
 • działki nr 10763/26 o powierzchni 0,0053 ha  niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046719/0
 • działki nr 10763/27 o powierzchni 0,0547 ha  niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046719/0
 1. udział ¼ w prawie użytkowania wieczystego:
 • działki nr 10763/19 o powierzchni 0,0115 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046935/0
 • działki nr 10763/20 o powierzchni 0,0060 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046935/0 i w prawie własności budynku portierni stanowiącego odrębną nieruchomość.
 
 1. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 100% ceny oszacowania tj. 4.996.250,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100) netto powiększoną o wartość podatku VAT, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.
 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze Syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium.
 4. Wadium w wysokości: 499.625,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych, 00/100), co stanowi 10% ceny oszacowania należy wpłacić do dnia 18 września 2020 r. na konto wskazane w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje chwila uznania rachunku bankowego.
 5. Zainteresowani winni składać oferty pisemne na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok osobiście lub przesłać je w formie papierowej (decyduje data wpływu do Sądu) w sposób oznaczony w Regulaminie przetargu. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 18 września 2020 r.
 6. Publiczne rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w dniu 2 października 2020 r. o godz. 10:00 w sali nr XXV.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 885... 885851227Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

 • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
 • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
 • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry