Szczegóły ogłoszenia

Restrukturyzacje i Konsumenckie sp. z o.o. („Spółka”, „Syndyk”)
ul. Grunwaldzka 2A, 32-500 Chrzanów
która postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt: VIII GU 955/20, nowa sygn. akt VIII GUp 663/20) z dnia 15 września 2020 r. wyznaczona została syndykiem masy upadłości Andrzeja Wendy („Upadły”) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
ogłasza
konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości Upadłego

Przedmiotem sprzedaży jest: motorower Barton Motors, LJ50QT-3L, DIGITA, rok produkcji 2019, przebieg ok.: 6.642 km, paliwo: benzyna, moc silnika: 1 kW, pojemność 50 cm3, numer rejestracyjny: KWA A1FE, VIN: L4H3LA151K6000860, data pierwszej rejestracji: 12.08.2019r., data ważności polisy OC: 26.09.2021r., badania techniczne aktualne (termin badania technicznego: 12.08.2022r.). Nabywcy zostaną przekazane dwa kluczyki do ww. pojazdu oraz dowód rejestracyjny.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi: 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych).

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, względnie kurierem, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta – ruchomość Andrzej Wenda” w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka (32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2 a).
Oferta powinna zawierać:
  • szczegółowe określenie oferenta: imię i nazwisko, dokładny adres i PESEL oferenta, telefon kontaktowy, a w przypadku przedsiębiorcy: nazwę firmy, adres siedziby i NIP,
  • określenie przedmiotu nabycia,
  • oferowaną cenę nabycia w złotych; cena ta nie może być niższa od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu ofert, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny (dopuszcza się możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty).
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert w siedzibie Spółki.
O rozstrzygnięciu konkursu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.
Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.
Motorower można obejrzeć w Oświęcimiu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: 504 222 415

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 504... 504222415Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry