Dodanie ogłoszeń zabronionych prawem

2019-04-19

W przypadku oferowania produktów zabronionych, takich jak broń, narkotyki, niedopuszczone w Polsce farmaceutyki, nastąpi natychmiastowa blokada użytkownika i zgłoszenie adresu IP do właściwego organu.
Do góry