Help

Użyj ',' lub 'or' aby oddzielić terminy, które chciałbyś wyszukać używając warunku 'or'. Oznacza to, że wyniki wyszukiwania zostaną przedstawione, jeżeli tytuł i/lub opis ogłoszenia będzie zawierać jeden lub obydwa wprowadzone przez Ciebie terminy. Możesz połączyć tak wiele terminów przy pomocy 'or',jak zechcesz.

(Przykład) Wyszukaj dla: czerwony lub niebieski

...wskaże wszystkie ogłoszenia, które mają 'czerwony' lub 'niebieski' w tytule i/lub w opisie.

Użyj 'and' pomiędzy terminami dla wielowyrazowego wyszukiwania Oznacza to, że wyniki zostaną podane tylko wtedy, gdy tytuł i/lub opis ogłoszenia będą posiadały wszystkie wprowadzone przez Ciebie terminy.

(Przykład) Wyszukaj dla:czerwony i niebieski

...wskaże wszystkie ogłoszenia, które mają 'czerwony' i 'niebieski' w tytule i/lub w opisie.

Wskazówka: wyszukiwanie dla 'trochę'

zaznaczy 'tu coś jest' w częściowo pasującym słowie, ale nie będzie szukać jako całe słowo. Termin 'trochę' będzie oznaczać 'tu jest trochę materiału' w całym zaznaczonym słowie