Polityka prywatności

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe, jeśli pisemnie nie wyrazi braku na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przechowujemy zapytania kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Znamy również:

• czas nadejścia zapytania,

• czas wysłania odpowiedzi,

• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony tablica.com nastąpiło przez odnośnik,

• informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony tablica.com z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Konto w serwisie tablica.com. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem tablica.com. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Odnośniki do innych stron

Serwis tablica.com zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu tablica.com.

Rejestracja w serwisie tablica.com

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób podmiotów, korzystających z funkcji użytkownika (zamieszczającego ogłoszenia), które tym samym wyraziły zgodę na upublicznienie swego adresu mailowego na stronach serwisu oraz otrzymywanie wiadomości od właściciela tablica.com drogą elektroniczną.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z rejestracji w serwisie, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu rejestracji, oraz dostęp do edycji swoich ogłoszeń w portalu tablica.com

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Epal Anna Gulewicz. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Becka 10, 51-672 Wrocław), posiadającą NIP 898-002-43-66. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe, jeśli pisemnie nie wyrazi braku na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy serwis zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Serwis danych osobowych innemu administratorowi danych.

Kontakt: redakcja@tablica.com