Wyróżnione w kategorii Nauka i Pomoc


  KratkaListaGaleria

Nowe ogłoszenia w kategorii Nauka i Pomoc

Zdjęcie Tytuł Malejąco
Opis
Miasto Malejąco Cena Malejąco Edytuj ogłoszenie
Sprzedam książki do liceum Sprzedam książki do liceum

Pierwsze zdjęcie: dwie pierwsze po 5 zł trzecia 10 zł Drugie zdjęcie: 10zł Trzecie zdjęcie: Wszystkie 10 zł oprócz (żółtej) zadania maturalne 5zł Pozostałe po 10 zł Przesyłka pocztą po wcześniejszym uiszczeniu opłaty na konto.

Suchożebry 10,00 zł
Zdobądź zawód ZA DARMO! Szkoły Medyczne Awangarda teraz w Żarach! Zdobądź zawód ZA DARMO! Szkoły Medyczne Awangarda teraz w Żarach!

Wszyscy zainteresowani poszerzeniem kwalifikacji zawodowych z Żar i okolic zyskali nowe możliwości zdobycia zawodu pożądanego na rynku pracy. Swą działalność rozpoczął bowiem oddział Ogólnopolskiej Sieci Szkół Policealnych AWANGARDA, specjalizujących się w zawodach medycznych. Szkoła funkcjonuje w oparciu o autorski program nauczania dopasowany do potrzeb rynku europejskiego, co daje możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność edukacyjną Sieć prowadzi w wielu miastach, już od 18 lat i odnosi na tym polu wiele sukcesów. Szkoła w Żarach prowadzi nabór na liczne, także bezpłatne kierunki medyczne m.in.: • terapeuta zajęciowy; • technik farmaceutyczny; • technik masażysta; • technik weterynarii; • technik usług kosmetycznych; • opiekunka dziecięca; • asystentka stomatologiczna. AWANGARDA ma w swojej ofercie także ciekawe kursy i szkolenia. Nasze placówki są wyróżniane, nagradzane i cieszą się bardzo dobrą opinią Organów Nadzoru Pedagogicznego. Posiadają profesjonalnie wyposażone pracownie, własne laboratoria oraz doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną. Naukę w szkole może rozpocząć każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej. Edukacja na kierunkach medycznych trwa rok lub dwa lata – w zależności od wybranego kierunku kształcenia. Więcej informacji nt. szkoły oraz nowo powstałego oddziału w Żarach: tel. 68 452 13 68 , www.awangarda.edu.pl.

- do ustalenia
Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe dla pracujących!

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wyższe kompetencje-wyższy poziom zawodowy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do 336 osób (202 kobiety, 134 mężczyzn) z terenu województwa pomorskiego, będących w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które pracują w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, w szczególności do: a. osób w wieku 25 lat i więcej, b. osób w wieku 50 lat i więcej, c. osób o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu oferujemy następujące wsparcia: • szkolenie językowe (język angielski, niemiecki lub francuski) w wymiarze 120 h na grupę szkoleniową, • szkolenie w zakresie TIK w wymiarze 60 h na grupę szkoleniową. Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych i uzyskania certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności językowe oraz z zakresu kompetencji cyfrowych. Organizator zapewnia również m.in. wykwalifikowaną kadrę i podręczniki, a dodatkowo możliwość dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną dla 50 kobiet – uczestniczek projektu. Udział w projekcie jest szansą na zdobycie umiejętności językowych oraz podwyższenie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, co przyczyni się do podniesienia wartości pracowników na rynku pracy. Z tego względu wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.projektyterra.pl/wyzsze-kompetencje-wyzszy-poziom-zawodowy/.

Ustka do ustalenia
Lingua Nova – nauka języków dla dzieci i młodzieży

Lingua Nova to nie tylko zajęcia z angielskiego dla firm, ale również kursy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym. Nauka odbywa się w placówkach edukacyjnych, częstotliwość zajęć zależna jest od szkoły. Po kursie można zdawać certyfikaty językowe lub kontynuować naukę online

Warszawa do ustalenia  
Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe woj. pomorskie

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Kompetencje językowe i komputerowe furtką do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt jest skierowany do 360 osób (216 kobiet, 144 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, które zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, w szczególności do: a. osób w wieku 25 lat i więcej b. osób w wieku 50 lat i więcej c. osób o niskich kwalifikacjach W ramach projektu oferujemy następujące wsparcia: • Szkolenie językowe dla 300 osób w wymiarze 120 h na grupę szkoleniową (język angielski dla 180 UP, język niemiecki dla 90 UP, język francuski dla 30 UP). • Szkolenie TIK dla 192 osób w wymiarze 78 h na grupę szkoleniową. Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej i/lub zewnętrznego certyfikatu umiejętności komputerowych. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje m.in. wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, pendrive dla osób uczestniczących w szkoleniu TIK, podręczniki, zestaw szkoleniowy (długopis, teczka, notes/zeszyt), , możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Przystąpienie do projektu jest szansą na nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności językowych i/lub kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z tego względu wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.projektyokcjo.pl. Całkowita wartość projektu: 1 040 023,44 zł Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie wynosi: 884 019,92 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

- do ustalenia
Szkolenie językowe i szkolenia komputerowe w województwie pomorskim

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński gorąco zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Akademia Kluczowych Kompetencji współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do 300 osób (180 kobiet i 120 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej) zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa pomorskiego, niezależnie od ich sytuacji zawodowej (pracujące i niepracujące), w tym szczególnie: osoby w wieku 50 lat i więcej; osoby o niskich kwalifikacjach; pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych; osoby niepracujące; osoby z niepełnosprawnością. W ramach projektu oferujemy następujące wsparcia: szkolenia podnoszące kompetencje językowe (w zakresie języka angielskiego) dla 300 osób: 120 h szkoleniowych na grupę; szkolenia w zakresie TIK dla 180 osób: 80 h szkoleniowych na grupę. Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu zewnętrznego VCC lub równoważnego oraz możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu zewnętrznego VCC lub równoważnego, potwierdzającego nabyte kompetencje. Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje również m. in. wykwalifikowaną kadrę i podręczniki. Przystąpienie do projektu jest szansą na zdobycie nowych kompetencji językowych i cyfrowych. Zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie.

Gdańsk do ustalenia
Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Kwalifikacje dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt skierowany jest do 300 osób w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej, (180 kobiet i 120 mężczyzn), które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. W tym do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych. W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy: a. osoby o niskich kwalifikacjach, b. osoby w wieku 25 lat i więcej, c. osoby w wieku 50 lat i więcej, W ramach projektu oferujemy następujące wsparcia: • Kurs językowy dla 300 osób zakończony zewnętrznym egzaminem (do wyboru język angielski lub język niemiecki). • Kurs komputerowy dla 180 osób zakończony zewnętrznym egzaminem. Uczestnikom Projektu zostanie zapewniona możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej. Uczestnicy kursu komputerowego będą mieli możliwość uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie TIK. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje m.in. wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, podręczniki, materiały szkoleniowe ,możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a dla uczestników szkolenia komputerowego również pendrive i poczęstunek w formie barku kawowego. Przystąpienie do projektu jest szansą na nabycie lub podwyższenie umiejętności językowych, a w przypadku szkolenia komputerowego również kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z tego względu wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.vision-consulting.pl Całkowita wartość projektu: 1 234 103,90 zł Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie wynosi: 1 048 988,32 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

- do ustalenia
Poszukujemy Uczestników do projketu

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Kwalifikacje dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt skierowany jest do 300 osób w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej, (180 kobiet i 120 mężczyzn), które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. W tym do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych. W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy: a. osoby o niskich kwalifikacjach, b. osoby w wieku 25 lat i więcej, c. osoby w wieku 50 lat i więcej, W ramach projektu oferujemy następujące wsparcia: • Kurs językowy dla 300 osób zakończony zewnętrznym egzaminem (do wyboru język angielski lub język niemiecki). • Kurs komputerowy dla 180 osób zakończony zewnętrznym egzaminem. Uczestnikom Projektu zostanie zapewniona możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej. Uczestnicy kursu komputerowego będą mieli możliwość uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie TIK. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje m.in. wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, podręczniki, materiały szkoleniowe ,możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a dla uczestników szkolenia komputerowego również pendrive i poczęstunek w formie barku kawowego. Przystąpienie do projektu jest szansą na nabycie lub podwyższenie umiejętności językowych, a w przypadku szkolenia komputerowego również kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z tego względu wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.vision-consulting.pl Całkowita wartość projektu: 1 234 103,90 zł Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie wynosi: 1 048 988,32 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

- do ustalenia
Poszukujemy uczestników na szkolenia Poszukujemy uczestników na szkolenia

Zapraszamy wszystkich do udziału w projekcie! Firma NS KONSULTING Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Szkolenia językowe dla każdego!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej 25 lat i więcej (225 kobiet i 183 mężczyzn), które są pracownikami sektora mikro/małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych zamieszkujących województwo pomorskie w tym: - osoby 50 lat i więcej – 245 osoby (K – 147, M – 98) - osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne) - 245 osób (K-147, M-98) - osoby z niepełnosprawnościami - 41 osób W ramach projektu "Szkolenia językowe dla każdego!" organizator gwarantuje między innymi: bezpłatny udział w szkoleniach, możliwość uzyskania certyfikatu TELC lub równoważnego oraz podręczniki językowe. Przystąpienie do projektu daje szansę na poprawę sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez podnoszenie, doskonalenie i nabycie nowych umiejętności z zakresu kompetencji komputerowych oraz językowych. Dlatego też zachęcamy wszystkie do wzięcia udziału w projekcie. Szersze informacje można uzyskać na stronie:www.nskonsulting.pl. W związku z powyższym zgłaszamy się z prośbą o możliwość zamieszczenia plakatu informacyjnego na tablicy ogłoszeń. Zespół Projektu

- do ustalenia
Poszukujemy uczestników na szkolenia Poszukujemy uczestników na szkolenia

Zapraszamy wszystkich do udziału w projekcie! Firma NS KONSULTING Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Powiedz YES, wciśnij ENTER!‘’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej 25 lat i więcej, (180 kobiet i 120 mężczyzn), które uczą się, pracują lub zamieszkują obszar województwa pomorskiego w tym: - osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym włącznie)- 126 osób (K– 76, M- 50) - osoby 50 lat i więcej – 54 osoby (K – 33, M – 21) - osoby pozostające bez zatrudnienia tj. os. bierne zawodowo i bezrobotne - 150 osób - pracownicy sektora mikro/małych/ średnich przedsiębiorstw z w województwa pomorskiego - 150 osób W ramach projektu oferujemy szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenie komputerowe, którego celem jest wsparcie osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w tej dziedzinie. Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu VCC oraz uzyskania certyfikacji VCC. Organizator projektu gwarantuje między innymi: wykwalifikowanych trenerów, materiały szkoleniowe, poczęstunek. Przystąpienie do projektu jest szansą na podwyższenie aktywności społeczno- zawodowej oraz zdobycia nowych kompetencji językowych i cyfrowych. Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.nskonsulting.pl. W związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwość zamieszczenia plakatu informacyjnego na tablicy ogłoszeń. Zespół Projektu

- do ustalenia
Ukraina - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy / Bez znajomości języka ukraińskiego

Ukraina - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy w mieście Połtawa Kategorie w zależności od już posiadanych. Do dwóch kategorii jednocześnie. Bez znajomości języka ukraińskiego. Wszystkich szczegółów udzielam telefonicznie. Adam tel: +48 573 406 091 ukraina.prawojazdy@prokonto.pl

- 1,00 zł
Szkolenie językowe i ICT województwo pomorskie

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wysokie kompetencje językowe i ICT mieszkańców województwa pomorskiego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do 288 osób (173 kobiet i 115 mężczyzn) z województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej) zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji językowych i cyfrowych, zamieszkałych na obszarze województwa pomorskiego, które są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, w tym w szczególności: a) osób w wieku 50 lat i więcej, b) osób o niskich kwalifikacjach; c) osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu oferujemy następujące wsparcia: • szkolenia językowe dla 288 osób (dla 228 osób w zakresie języka angielskiego, dla 60 osób w zakresie języka niemieckiego): 120 h szkoleniowych na grupę, • szkolenia ICT dla 288 osób: 2 moduły – 40 h szkoleniowych na grupę w ramach modułu I, 48 h szkoleniowych na grupę w ramach modułu II. Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu zewnętrznego oraz możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego uzyskane kompetencje. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator zapewnia m. in. wykwalifikowaną kadrę i materiały dydaktyczne. Przystąpienie do projektu jest szansą na zdobycie nowych kompetencji językowych i cyfrowych. Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych.

- do ustalenia
Pielęgniarstwo - studia z przyszłością! Pielęgniarstwo - studia z przyszłością!

Pielęgniarstwo to kierunek, na którym kształcenie ma na celu uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji do pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu. Na każdym kierunku na naszej uczelni dbamy nie tylko o wysoką jakość kształcenia teoretycznego, ale również praktycznego. Nasi studenci są zawsze w pełni przygotowani do pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się przez 1100 godzin. Każdy z naszych studentów ma możliwość otrzymania stypendium oraz wyjechania na studia za granicę biorąc udział w programie Erasmus+. Akademia Polonijna to uczelnia z przyszłością. Pielęgniarstwo to kierunek, po którym nasi studenci nie martwią się o pracę. Zapraszamy serdecznie. Więcej informacji na naszej stronie internetowej. http://www.ap.edu.pl

Częstochowa do ustalenia
Policealna Szkoła Medyczna MEDICUS - REKRUTACJA Policealna Szkoła Medyczna MEDICUS - REKRUTACJA

NAUKA ZA DARMO ! NIE WYMAGAMY MATURY ! Rekrutacja trwa, zapraszamy ! Zapisz się do BEZPŁATNEJ Policealnej Szkoły Proponujemy naukę na kilku popularnych kierunkach: asystentka stomatologiczna technik masażysta higienistka stomatologiczna opiekun medyczny technik usług kosmetycznych/ kosmetologia opiekunka środowiskowa florystyka Nie zwlekaj! Zapisz się już dziś w sekretariacie szkoły lub zadzwoń!!! Poznań, ul. Św. Marcin 58/64 lokal 505 790-797-392 szkoly.poznan@medicusgroup.pl www.medicusgroup.pl

Poznań do ustalenia
Tego lata skutecznie nauczę Cię niemieckiego przez Skype Tego lata skutecznie nauczę Cię niemieckiego przez Skype

Dzień dobry/Guten Tag przeczytaj moją historię nauki niemieckiego przez Skype. Zajmie Ci to 2 minuty. Nazywam się Jolanta i jestem pasjonatką/lektorką niemieckiego przez Skype. Prawdopodobnie jesteś w jednej z tych czterech grup: 1. Uczysz się niemieckiego 2. Uczyłeś/aś się niemieckiego 3. Nigdy nie uczyłeś/aś się niemieckiego 4. A może jesteś w czwartej grupie o której nie wiem? Być może powiesz, że to po prostu kolejny lektor języka niemieckiego. Myślałam tak jak Ty aż do momentu kiedy poprowadziłam pierwszą lekcję sama. Wcześniej uczyłam się niemieckiego przez Skype w Niemczech i wiedziałam, że to możliwe. Nigdy nie myślałam, że będzie to moja przyszła pasja. Wszystko zaczęło się od momentu kiedy poznałam mojego męża:). Nie wiem jak ale namówił mnie na poprowadzenia pierwszej lekcji przez Skype. Tak na próbę. Spotykamy się 1 lub 2 razy w tygodniu. Nasze lekcje trwają 45/60 minut. To optymalny czas na naukę. Tym bardziej, że podczas zajęć dużo mówimy. Moi uczniowie chcą pracować lub już pracują w Niemczech, wyjechać na studia, na praktyki, na wymianę, mają częste kontakty służbowe/rodzinne z Niemcami, chcą się przekwalifikować a niektórzy dla przyjemności/odświeżania języka. Jak widzisz każdy ma inne cele. Najmłodsza Marta ma 19 a najstarszy Andrzej 58 lat. Moi uczniowie Niektórzy moi uczniowie pracują w Polsce i muszą mówić po niemiecku. Na przykład Marek myślał, że sobie nie poradzi. Dodatkowo powiedział mi, że ma za słaby Internet i nie ma konta na Skype. Powiedziałam mu, że nie trzeba mieć szybkiego Internetu. Nasze zajęcia polegają na mówieniu. Nie potrzebujemy kamerek internetowych (choć bywa, że ich używamy). Poza tym mam uczniów z którymi mam zajęcia przez telefon lub inny komunikator whatsapp, viber…. Tak naprawdę wystarczą słuchawki od komórki, żeby nie było zakłóceń. Pomogłam mu założyć darmowe konto na Skype. Uwierzysz? Ja, osoba, która ledwo umie włączyć komputer:) Zajęcia Podczas zajęć uczniowie dużo mówią. Chce, żeby poradzili sobie w Niemczech lub w kontaktach z Niemcami. Pierwsze lekcje nie są łatwe. Na początku staram się poznać moich uczniów a oni mnie. Po kilku lekcjach zaczynają nie bać się mówić. Zawsze się z tego bardzo cieszę. Podczas nauki używamy tak zwanej darmowej tablicy. Uczniowie widzą co ja piszę a ja widzę co oni piszą. Zawsze przed lekcją dostają materiały do nauki mailem. Najważniejsze, że widzę postępy moich uczniów, którzy są z różnych miejscowości, małych i dużych. Dzięki warsztatom przez Skype spotykamy się razem i uczymy. Kiedyś i to jest najśmieszniejsze byłam słaba z niemieckiego. Dzisiaj jest inaczej. Niedawno spotkałam moją byłą nauczycielkę niemieckiego. Była zaskoczona, że uczę innych niemieckiego. Jeśli zainteresował Cię mój list to napisz do mnie. Otrzymasz ode mnie więcej szczegółów. Ważne jest to, że chcesz się uczyć. Napisz TERAZ do mnie. Pozdrawia:) Jolanta – lektor od szybkich efektów:) Napisz do

- do ustalenia
Ukraina - pomogę uzyskać prawo jazdy

Ukraina - pomogę uzyskać prawo jazdy w mieście Połtawa. Kategorie w zależności od już posiadanych. Do dwóch kategorii jednocześnie. Nie wymagana jest znajomość języka ukraińskiego. Wszystkich szczegółów udzielam telefonicznie. Adam tel: +48 573 406 091 ukraina.prawojazdy@prokonto.pl

- 1,00 zł
Angielski w wakacje przez Internet dla pracujących i zabieganych Angielski w wakacje przez Internet dla pracujących i zabieganych

Jeśli jesteś na tym serwisie w kategorii język angielski to masz swoje powody. Uczyłaś się lub uczysz angielskiego z mniejszym lub większym sukcesem. Wybór sposobu i metody nauki jest trudny. Zastanawiasz się którą wybrać? Co jest ważne? Cena, jakość? Jestem osobą, która nie ma jakiś specjalnych zdolności językowych! Miałam szczęście bo wyjechałam do Anglii gdzie uczyłam się języka mówionego a później skończyłam anglistykę. Po sobie wiem, że osoba o przeciętnych zdolnościach może opanować ten język. Uczyłam w szkole, na uczelni, uczyłam przyszłe pielęgniarki, osoby do opieki, farmaceutów, i innych fachowców pracujących w Polsce, Anglii, Irlandii…. Przez dłuższy czas szukałam możliwości, nowych sposobów nauki tak żeby to Uczeń (nie ważne ile ma lat) był zadowolony i widział postępy. Widział, że warto. Zaczęłam nauczać przez Skype i okazało się, że to jest to. Prowadzę spotkania jeden na jeden, z kamerką i bez kamerki. Wystarczy Internet i słuchawki od telefonu. Co Ty z tego masz? 1. Ustalamy wspólnie terminy i godziny spotkań, 2. Szybko przełamujesz lody i zaczynasz mówić i rozumieć po angielsku, 3. Duże skupienie = masz pewność, że nie tracisz czasu i pieniędzy! Jestem ekspertem w nauczaniu angielskiego przez Skype. Mam dyplom English via Skype potwierdzony przez uniwersytet w Londynie. Zainteresowana? Masz pytania? Napisz do mnie lub zadzwoń do mnie tel. 790-701-508 Nie czekaj. Nie pozwól, żeby Twój angielski Ci uciekł:) Joanna Napisz o mnie: joanna@angielski-skype.pl Wejdź na stronę: www.angielski-skype.pl PS Umów się ze mną na gratisowe zajęcia próbne.

- do ustalenia
Ukraina - oferuję pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Ukraina - oferuję pomoc w uzyskaniu prawa jazdy w mieście Połtawa. Kategorie w zależności od już posiadanych. Do dwóch kategorii jednocześnie. Nie wymagana znajomość języka ukraińskiego. Wszystkich szczegółów udzielam telefonicznie. Adam tel: +48 573 406 091 ukraina.prawojazdy@prokonto.pl

- 1,00 zł
Praca magisterska licencjat profesjonalna pomoc Praca magisterska licencjat profesjonalna pomoc

Pracami tego typu zajmuję się od lat. Właściwie zawodowo. Zawsze staram się aby były jak najlepsze. Podchodzę do tego w sposób profesjonalny ponieważ uważam, że dobra usługa napędzi mi kolejnych klientów. Wszystkie moje prace są akceptowane przez promotorów. Większość z nich oceniana jest na 5. Nigdy nie miałem żadnego problemu z podejrzeniem o plagiat. Dbam o to, aby pomoc oferowana przeze mnie była jak najlepsza. Mój horyzont naukowy jest nieograniczony od historii przez pedagogikę, prawo i administrację, bezpieczeństwo narodowe, politologię, gospodarkę i turystykę, ekonomię, hotelarstwo, stosunki międzynarodowe, psychologię, socjologię geografię po aktualne problemy międzynarodowe i inne. Pracami tego typu zajmuję się od lat. Właściwie zawodowo. Zawsze staram się aby były jak najlepsze. Podchodzę do tego w sposób profesjonalny ponieważ uważam, że dobra usługa napędzi mi kolejnych klientów. Wszystkie moje prace są akceptowane przez promotorów. Większość z nich oceniana jest na 5. Nigdy nie miałem żadnego problemu z podejrzeniem o plagiat. Dbam o to, aby pomoc oferowana przeze mnie była jak najlepsza. Mój horyzont naukowy jest nieograniczony od historii przez pedagogikę, prawo i administrację, bezpieczeństwo narodowe, politologię, gospodarkę i turystykę, ekonomię, hotelarstwo, stosunki międzynarodowe, psychologię, socjologię geografię po aktualne problemy międzynarodowe i inne. 662 763 765 twojmgr@interia.pl licencjat magister mgr praca referat artykuł praca licencjacka pisanie prac pomoc w pisaniu prac pisanie prac licencjackich pisanie pracy licencjackiej pisanie pracy magisterskiej pisanie pracy prace licencjackie wzory tematy prac licencjackich plan pracy magisterskiej pisanie prac mgr praca magisterska pisanie plan pracy licencjackiej

- do ustalenia
Ukraina - prawo jazdy.

Prawo jazdy na Ukrainie.Miasto Połtawa. Kategorie w zależności od już posiadanych. Do dwóch kategorii jednocześnie. Bez znajomości języka ukraińskiego. Wszystkich szczegółów udzielam telefonicznie. Adam tel: +48 573 406 091 ukraina.prawojazdy@prokonto.pl

- 1,00 zł